ik kan dit leven niet meer aan ik meen het
Reacties (1 t/m 15 van 23)
lief_tamazight op 04-10-2012 11:50 uur
Naar boven

Citaat door Datenemeisje92:
ik kan dit leven niet meer aan ik meen het
hoezo??? zo moet je niet denken traan1
Datenemeisje92 op 04-10-2012 11:52 uur
Naar boven
ja wollah ik meen het ik ben op ik kan het niet meer wollah
lief_tamazight op 04-10-2012 11:58 uur
Naar boven
probeer te rusten en alles op een rijtje te krijgen. je moet zo niet denken wollah. praat met iemand die je goed kent en vertrouwd
hanandenhaag op 04-10-2012 12:09 uur
Naar boven
hoezo meid, wat is er?
kom op meid, Allah is groot!
Zeg niet tegen Allah hoe groot je probleem is, zeg tegen je probleem hoe groot je probleem is.
Je kan me pm als je behoefte aan hebt.
Doe aub alleen rare dingen.
Moge Allah jouw geduld schenken!
lief_tamazight op 04-10-2012 12:11 uur
Naar boven

Citaat door hanandenhaag:
hoezo meid, wat is er?
kom op meid, Allah is groot!
Zeg niet tegen Allah hoe groot je probleem is, zeg tegen je probleem hoe groot je probleem is.
Je kan me pm als je behoefte aan hebt.
Doe aub alleen rare dingen.
Moge Allah jouw geduld schenken!
juist
hanandenhaag op 04-10-2012 12:13 uur
Naar boven

Citaat door lief_tamazight:
juist
Ik bedoelde te zeggen, zeg tegen je probleem hoe groot Allah is.
rouwpr op 22-12-2012 22:53 uur
Naar boven
meid houd vol je staat echt niet alleen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! moge Allah jou bijstaan!! Ameen!
Alayya. op 23-12-2012 00:15 uur
Naar boven
Meid, alles is een test van Allah(soebhana wa ta3ala) Dat jij het moeilijk hebt is een test. Hij kijkt wat jij gaat doen om er sterker uit te komen. Hij weet dat jij het aan kan vandaar! Lees onderstaande zorgvuldig.

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Deze wereld is een plaats van beproeving en het Hiernamaals is de plaats van beloning of bestraffing. De gelovigen zullen beloond worden met het Paradijs en de ongelovigen zullen bestraft worden met de Hel.

Het Paradijs is goed en niemand zal het binnentreden behalve de goeden. Allah is Goed en accepteert niets dan het goede. De wijze van Allah waarop Hij Zijn dienaren beproeft, is middels rampen en beproevingen. Dit zodat de gelovige wordt onderscheiden van de ongelovige en de waarachtige zich onderscheidt van de leugenaar. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” en dat zij niet beproefd worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.” (Soerat al-Ankaboet: 2-3)

Overwinning en succes kunnen niet bereikt worden, behalve door beproeving waardoor het goede wordt onderscheiden van het kwade en de gelovige van de ongelovige. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren, totdat Hij het slechte van het goede scheidt.” (Soerat Aali Imraan: 179)

Onder de verschillende beproevingen waarmee Allah zijn dienaren schift tussen gelovigen en ongelovigen, behoren de zaken die Hij noemt in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: ,,Waarlijk, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot hem zullen wij terugkeren.” (Soerat al-Baqarah: 155-157)

Allah test Zijn dienaren, Hij houdt van de geduldigen en geeft hen de blijde tijding van het Paradijs. Allah beproeft Zijn dienaren met het leveren van inspanningen omwille van Hem, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden treden zonder dat Allah degenen van jullie die vochten gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?” (Soerat Aali Imraan: 142)

Ook rijkdom en kinderen zijn een beproeving waarmee Allah Zijn dienaren op de proef stelt, om te zien of zij hem danken of zich afkeren van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat er bij Allah een geweldige beloning is.” (Soerat al-Anfaal: 28)

Allah beproeft ons soms met rampen en soms met goedheid. Zodoende toont Hij wie dankbaar is en wie ondankbaar en wie gehoorzaam is en wie ongehoorzaam. Hij zal hen vervolgens op de Dag der Opstanding belonen of bestraffen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons is de terugkeer.”
(Soerat al-Anbiyaa’: 35)


Eenieder wordt beproefd naar gelang zijn geloof. Van de mensheid zijn de profeten het zwaarst beproefd, dan de beste na hen en daarna de beste na hen. De Profeet(sallallahou alayhi wa salaam) heeft gezegd: “Als ik ziek word, dan is mijn pijn gelijk aan die van twee mannen van jullie.” (al-Boekhaari)

Allah test Zijn dienaren met verschillende soorten beproevingen. Soms beproeft Hij hen met rampen en ellende om de gelovige van de ongelovige te onderscheiden, de gehoorzame van de ongehoorzame en de dankbare van de ondankbare. Ook bestraft Allah de zondaren met rampen tot zij zich weer tot Hem wenden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er treft jullie geen ramp of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft.”
(Soerat as-Shoeraa: 30)


“En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegen over hun Heer en zij werden niet nederig.” (Soerat al-Moeminoen: 76)

Allah is Genadig voor zijn dienaren; Hij zendt hen herhaaldelijk rampen, zodat zij terugkeren naar Hem, berouw tonen en opgeven wat Allah verboden heeft. Waarna Allah hen zal vergeven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zien zij dan niet dat zij in elk jaar één of twee keer beproefd worden? Daarop tonen zij geen berouw en zij trekken er geen lering uit.” (Soerat at-Tauwbah: 126)

Het is een onderdeel van de Genade van Allah dat ellende de zondigen van de wereld treft, zodat hun zielen gezuiverd worden en zij terugkeren tot Allah vóór zij komen te overlijden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen hen zeker de bestraffing van het wereldse (leven) doen proeven, vóór de grotere bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren.” (Soerat as-Sajdah: 21)

Soms beproeft Allah Zijn dienaren met onheil om hen in status te verhogen en hen te laten boeten voor hun zonden. De Profeet(sallallahou alayhi wa salaam) heeft namelijk gezegd: “Geen ellende en ziekte treft de moslim, noch zorg, verdriet, schade of pijn, zelfs geen doorn prikt hem of Allah zal enkele zonden van hem kwijtschelden vanwege dit.” (al-Boekhaari)

Sheich Mohammed ibn Ibraahiem at-Toewadjri
Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaami’

GEEF NIET OP! Allahie 3awnek.
zonnetje24 op 25-12-2012 01:22 uur
Naar boven
hey meid mail me prive als je daar behoefte aan hebt.

grtjs
tinteltuin op 26-12-2012 23:58 uur
Naar boven

Citaat door Datenemeisje92:
ik kan dit leven niet meer aan ik meen het
salaam lieverd, je bent niet alleen, kom op misschien kunnen we je opvrolijken en pas op voor shaitan die laat je zien dat er geen oplossing meer is, er zal een tijd komen dat je hierom lacht. Concentreer je op de liefde van Allah en je zult zien hoe mooi het leven wordt, geloof me.
Ook ken ik je niet ik hou van je omwille van Allah, omdat ik weet dat we van dezelfde houden en in dezelfde geloven.
tinteltuin op 27-12-2012 00:02 uur
Naar boven
en Datenemeisje92 ik was vergeten te vertellen dat mijn hele toetsenbord nat is van de tranen en het gezicht van mijn man ook die naast mij zit
DiepOngelukkig_ op 27-12-2012 22:04 uur
Naar boven

Citaat door tinteltuin:
en Datenemeisje92 ik was vergeten te vertellen dat mijn hele toetsenbord nat is van de tranen en het gezicht van mijn man ook die naast mij zit
raar wijf
Ammon op 28-12-2012 00:50 uur
Naar boven
Vind het spijtig dat je je zo voelt, ik kan je met volle overtuiging zeggen dat na elke storm hoe zwaar die ook mag zijn, de zon weer zal schijnen.. Als je kan vertellen wat jou zo negatief heeft ingesteld kunnen we je misschien beter helpen, voor de rest het enigst wat ik je kan zeggen is alles gebeurd voor een reden dus hou je zo dicht mogelijk bij Allah SWT!
brafari op 28-12-2012 12:03 uur
Naar boven
iedereen heeft het moeilijk,ga gewoon door met je leven ,hoe moeilijk het ook het is.
de meeste denken met zelfmoord ben ik er van af,maar die hebben het fout,dan pas begint de bestraffing van de hel.
het is maar een tussenstop dat we hier maken.
JumboJumbo op 28-12-2012 14:37 uur
Naar boven

Citaat door DiepOngelukkig_:
raar wijf
Doe normaal
Log in met je MAROKKO.nl-ID om mee te doen met deze discussie
Nog geen lid? wordt lid
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds