• Zorg dat je genoeg weet over jouw aandoening. Zorg ook dat mensen die voor jou belangrijk zijn, genoeg weten
 • Bespreek met de behandelaar en mensen uit jouw omgeving bij wie je terecht kunt voor hulp, ook 's avonds en in het weekend
 • Neem de tijd om met jouw behandelaar, familie en vrienden uit te zoeken hoe om te gaan met de borderline stoornis. Het is waarschijnlijk dat je een aantal verschijnselen van de aandoening langere tijd zult hebben.
 • Neem de tijd om uit te vinden of, en welk werk haalbaar is, bijvoorbeeld parttime of fulltime, betaald of vrijwillig. Neem niet te veel hooi op je vork Veel mensen schrikken van iemand met psychische klachten en reageren afwijzend. Bepaal daarom zelf wat je wel en niet vertelt en aan wie 

Tips voor de omgeving
 •  Maak duidelijke afspraken met de persoon in kwestie. Geef daarbij duidelijk jouw grenzen aan, voornamelijk wat betreft woede-uitbarstingen, zelfbeschadiging en dreiging met zelfdoding 
 •  Geef duidelijk aan waarvoor en wanneer de persoon wel en niet bij jou terecht kan
 • Realiseer je dat er sprake is van een psychische aandoening, waarvoor behandeling nodig is. Vat emotionele uitspraken niet te persoonlijk op
 •  Vat uitingen en acties niet persoonlijk op. De persoon in kwestie heeft geen hekel aan jou, maar moeite met zichzelf
 • Geef geen adviezen of tips. Begrip, sympathie en steun zijn het belangrijkst. Pas op dat je niet in de rol van hulpverlener schiet
 • Neem voldoende tijd voor jezelf, je hobby's en vrienden
 • Houdt je aan de gemaakte afspraken en jouw grenzen. Dat maakt je betrouwbaar
 • Maak samen met de persoon in kwestie en een hulpverlener een noodplan voor crisissituaties
 • Zorg dat je goed bent geïnformeerd over borderline. Zoek meer informatie in bibliotheek, boekhandel of op internet
 • Zoek zelf steun als het jou teveel wordt
 • Probeer negatief gedrag los te zien van de persoon. Laat jouw waardering blijken voor dingen die goed gaan
 • Stel niet te hoge eisen aan en leg niet te veel druk op de persoon in kwestie maar neem ook de verantwoordelijkheid niet teveel over
 • Probeer niet teveel te schrikken voor heftige emoties. Probeer hiervoor begrip te hebben
 • Communiceer op een gelijkwaardige manier. Behandel de persoon in kwestie niet als een kind, al wordt er nog zo ‘raar' of onvolwassen gereageerd Blijf volhouden. Iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft de neiging om mensen waar hij/zij van houdt weg te duwen. Prik daar door heen en schrik er niet van terug

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds