Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een laag gevoel van eigenwaarde en een chronisch gevoel van leegte. Zij zijn bang om in de steek te worden gelaten, ook als hier geen reden toe is. Hun stemming wisselt snel en kan heen en weer gaan tussen vreugde, intense droefheid, angst, kribbigheid, wanhoop en extreme woede. Vriendschappen en relaties zijn intens en vol ups en downs. Daarnaast vertonen zij op meerdere gebieden destructief gedrag (geld verkwisten, seks, alcohol- of drugsmisbruik, winkeldiefstal, roekeloos rijden, overmatig veel eten, zelfverwonding). Bij extreme stress ontstaan er soms paranoïde ideeën of dissociatieverschijnselen (tijdelijk het gevoel hebben niet echt te bestaan). In ernstige gevallen kan er sprake zijn van pogingen tot zelfdoding.

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds