Een schizotypsiche persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met vijf of meer van de volgende verschijnselen:

  • Betrekkingsideeën (met uitsluiting van betrekkingswanen) 
  • Eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden die het gedrag beïnvloeden en niet in overeenstemming zijn met de eigen subculturele normen (bijvoorbeeld bijgelovigheid, helderziendheid, telepathie of 'zesde zintuig')  
  • Ongewone perceptuele waarnemingen, met inbegrip van lichamelijke illusies 
  • Merkwaardige gedachten en spraak (bijvoorbeeld vaag, wijdlopig, metaforisch, met een overmaat aan details of stereotiep) 
  • Achterdocht of paranoïde ideeën 
  • Inadequaat of ingeperkt emotioneel en sociaal contact 
  • Zonderling, excentriek of vreemd gedrag of uiterlijk 
  • Geen intieme vrienden of vertrouwelingen hebben buiten eerstegraads familieleden 
  • Buitensporige sociale angst die niet afneemt in een vertrouwde omgeving en eerder de neiging heeft samen te gaan met paranoïde angst dan met een negatief oordeel over zichzelf 

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds