Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met vier of meer van de volgende verschijnselen:
  • Hij/zij vermoedt, zonder gegronde redenen, dat anderen hem of haar uitbuiten, schade berokkenen of bedriegen
  • Hij/zij wordt geheel gepreoccupeerd door ongerechtvaardigde twijfels aan de trouw of betrouwbaarheid van vrienden of collega's
  • Hij/zij neemt anderen met tegenzin in vertrouwen, op grond van de ongerechtvaardigde vrees dat de informatie op een kwaadaardige manier tegen hem/haar gebruikt zal worden
  • Hij/zij zoekt achter onschuldige opmerkingen of gebeurtenissen verborgen vernederingen en bedreigingen
  • Hij/zij is halsstarrig rancuneus. Dat wil zeggen, vergeeft geen vermeende beledigingen, aangedaan onrecht of kleineringen
  • Hij/zij bespeurt kritiek, voor anderen niet duidelijk herkenbaar, op zijn of haar karakter of reputatie en reageert snel met woede en tegenaanval
  • Hij/zij is terugkerend achterdochtig, zonder rechtvaardiging, betreffende de trouw van de echtgenoot of partner

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds