Iemands persoonlijkheid wordt gevormd door een combinatie van erfelijkheid, ontwikkeling en omgeving. Deze factoren spelen ook een rol bij het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen.

Karaktereigenschappen en het gedrag van mensen zijn gedeeltelijk erfelijk bepaald. De één heeft bijvoorbeeld de neiging om angstig te reageren op problemen, de ander pakt moeilijkheden direct aan. Bepaalde aangeboren eigenschappen kunnen de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis in de hand werken. Soms doen zich tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassene al moeilijkheden voor in iemands karakter. Opgroeien in een gezin met onvoldoende veiligheid (bijvoorbeeld minachting of mishandeling) en aandacht, vergroot de kans op het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis.  

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds