PTSS is een specifieke vorm van een angststoornis. Zo'n 10 % van de mensen die een traumatische ervaring heeft gehad, ontwikkelt een PTSS. Vrouwen en kinderen zijn er kwetsbaarder voor dan mannen. Een PTSS kan het leven ernstig ontwrichten, maar is in de meeste gevallen gelukkig goed te behandelen. Zoek hulp, ook als het om lichte of matige klachten gaat. Hoe eerder je er bij bent, hoe groter de kans op genezing.   

Oorzaken
Waarom de één een PTSS ontwikkelt en de ander niet, is niet precies bekend. Wel is duidelijk dat een aantal factoren een rol speelt:

De aard en duur van de traumatische gebeurtenis

Gebeurtenissen waarbij maar één slachtoffer was betrokken, blijken moeilijker te verwerken dan gebeurtenissen met meerdere slachtoffers. Hetzelfde geldt voor gebeurtenissen die herhaaldelijk optreden of zich uitstrekken over een langere tijd, zoals kindermishandeling en incest.     

Psychische/sociale  factoren
Mensen die goed over hun gevoelens kunnen praten en positief denken, hebben minder kans op een PTSS dan degenen die gesloten en verlegen zijn. Steun en begrip uit de omgeving vergemakkelijken eveneens het verwerkingsproces.   

Biologische factoren
Hoe mensen met stress omgaan, is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Daarnaast kunnen nare ervaringen op jeugdige leeftijd er voor zorgen dat het stress-systeem als het ware verkeerd is afgesteld. Dit vergroot de kans op het ontwikkelen van een PTSS.
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds