• Probeer een eerlijk beeld te krijgen van je angst en de invloed die deze op jouw leven heeft
  • Praat over je angsten met mensen in jouw omgeving
  • Breng voor jezelf de verschijnselen van beginnende paniek of angstgevoelens in kaart.
  • Geef zo min mogelijk toe aan de angst. Ga angstaanjagende situaties als het even kan niet uit de weg
  • Wees voorbereid op de lichamelijke verschijnselen die je kunt verwachten in situaties die jou beangstigen. Wanneer je niet wegloopt voor die situatie maar de confrontatie aangaat, zul je merken dat de onrust, het trillen en zweten na een tijdje verminderen
Tips voor de omgeving
  • Erken de enorme angst van de ander, ook al lijkt die overdreven of niet reëel. Probeer de angstgevoelens niet weg te praten
  • Blijf de ander steeds stimuleren zelf dingen te doen en de angstige situaties tegemoet te treden, maar dwing niet
  • Stimuleer hem of haar professionele hulp of ondersteuning te zoeken
  • Zoek meer informatie over angststoornissen, in de boekhandel, de bibliotheek of op internet Zoek zelf steun als het jou te veel wordt
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds