Al-ayn of ‘het boze oog’ is de jaloerse, kwade blik naar een persoon of een ding, waardoor een betrokkene negatief beïnvloed wordt. Het is niet duidelijk hoe dit precies werkt. Door de negatieve uitstraling van die scherpe blik, doortrokken van jaloezie, kwaadheid of liefde, wordt dit naar de ander gezonden, waardoor die persoon zich niet lekker voelt. Islamitische geleerden geven voorbeelden uit de Koran en Sunnah voor het fenomeen Al-ayn. De Profeet Mohammed, Salla Allahoe ‘Alaihie Wa-Sallam, heeft ook de mensen gewaarschuwd voor Al-ayn. Hij zegt in zijn uitspraak dat Al-ayn echt is.

Al-ayn veroorzaakt geen psychiatrische stoornissen, maar het kan wel dingen beschadigen en personen een naar gevoel geven. Niet iedereen is in staat om Al-ayn te veroorzaken en ook niet iedereen kan geraakt worden door Al-ayn. Blauwe kralen of dergelijke voorwerpen voorkomen geen Al-ayn. Wanneer iemand iets moois ziet, wordt van hem verwacht dat hij/zij “Ma’shallah” uitspreekt om zo geen Al-ayn over zich af te roepen. Met eenvoudige rituelen en handelingen kunnen mensen zich beschermen tegen Al-ayn.


In het kort:
  • Al-ayn of ‘het boze oog’ is de jaloerse, kwade blik naar een persoon of een ding, waardoor een betrokkene negatief beïnvloed wordt.
  • Al-ayn komt in de Koran en Hadith voor.
  • Al-ayn (het geraakte Boze oog) is een werkelijke ervaring.
  • Al-ayn veroorzaakt geen psychiatrische stoornissen.

Djinns
Bron: ZOB
Boze oog
Bron: ZOB
Zwarte magie
Bron: ZOB
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds