Sihr betekent magie. Hier hebben we het over zwarte magie. Net als bezetenheid komt dit ook in alle culturen voor. Algemeen kan Sihr als volgt beschreven worden: iemand negatief beïnvloeden met behulp van onbekende krachten en bepaalde uitgevoerde handelingen. Het is misleiding en oogbedrog. De gebruikte hulpmiddelen zijn verschillend. Meestal wordt iets van het slachtoffer gebruikt, zoals bijvoorbeeld haar of nagels. Daarom is het belangrijk dat je je eigen spullen niet zomaar overal weggooit. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van kruiden, apparaten, onjuiste informatie (roddelen), oogbedrog etc. Mensen die zich op sihr beroepen doen dat uit hulpeloosheid en zwakheid in een bepaalde situatie. Er zijn veel mensen die sihr als beroep uitoefenen. De geleerden zijn het niet altijd eens over de invloed van sihr. Volgens sommige geleerden wordt bij sihr de hulp van djins (satans) gebruikt. Het is niet waar dat sihr mensen altijd kan beïnvloeden. Tegen sihr kan men zich met behulp van eenvoudige rituelen beschermen. Sihr veroorzaakt geen psychiatrische stoornissen. De kracht van sihr vergroten is niet goed.

Sihr is in de Islam streng verboden. Zowel het zich beroepen op sihr als het uitvoeren daarvan is niet toegestaan. Tevens is het één van de grootste zonden binnen de Islam. Mensen die een sterk geloof (imaan) hebben, hebben minder last van sihr. Dit komt door het feit dat deze mensen niet in de kracht van sihr, maar in de kracht van hun geloof en schepper geloven en bij Hem voor hun problemen hulp zoeken.

In de Koran en Sunnah zijn er genoeg teksten te vinden waarin sihr voorkomt. Het verhaal van Moesa (Mozes) is een goed voorbeeld over sihr. Koran en Sunnah leren dat men zich niet moet wenden tot sihr en zulke handelingen niet serieus moet nemen. Mensen die beweren dat het hen heeft beïnvloed, kunnen met behulp van Koranverzen geholpen worden. Ze hoeven hiervoor geen gekke dingen te doen en hoeven hiervoor niet naar een speciale genezer.


In het kort
 • Sihr betekent geheimzinnig, mysterieus, niet verklaarbaar: gebeurtenissen die normaal gesproken niet kunnen gebeuren.
 • Sihr komt in alle culturen voor. Sihr is een pre-islamitische geloof.
 • Sihr kent vele soorten vormen. Er zijn slechte en goede.
  Een goede is bijvoorbeeld een mooi gedicht dat de harten overmeestert met liefde.
  Een slechte is bijvoorbeeld een familierelatie verscheuren.
 • Sihr komt in de Koran en Hadith voor.
 • Sihr laten uitvoeren is gelijk aan ongeloof.
 • Een sihr uitvoerder wordt gezien als de vriend van de duivel en een grote leugenaar.
 • Sihr is voor sommige mensen hun enige inkomsten.
 • Geloven in wat de sihr uitvoerder zegt, wordt gelijkgesteld met mensen die de Koran ontkennen.
Djinns
Bron: ZOB
Boze oog
Bron: ZOB
Zwarte magie
Bron: ZOB
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds