Mensen die kampen met een depressie moeten voortaan minder snel aan de medicijnen. Ze moeten eerst het advies krijgen het met psychotherapie te proberen. 

Dat is de teneur van een herziene richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt krijgt in de nieuwe richtlijn meer aandacht.

Iemand met depressieve klachten zou van de huisarts eerst voorlichting moeten krijgen. Als daarna wordt geconstateerd dat de patiënt een depressie heeft zou advies over een regelmatige dagindeling en een kortdurende behandeling van een psycholoog de eerstvolgende stap moeten zijn. Pas daarna komen psychotherapie en antidepressiva in zicht.

Slechts als de depressie ertoe leidt dat iemand niet kan functioneren in zijn sociale omgeving, ernstig lijdt onder de klachten of nog andere psychische aandoeningen heeft, zou meteen psychotherapie of een antidepressivum aangeboden moeten worden.

Aanleiding voor de nieuwe richtlijn, die de oude uit 2003 vervangt, is wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat medicijnen met name effectief zijn bij ernstige depressies. De benaming 'depressieve klachten' is geïntroduceerd naar aanleiding van geluiden uit het veld. Huisartsen zeiden vaak mensen te zien die somber zijn en klachten hebben, maar niet volledig voldoen aan de criteria van een depressie.

Nederlandse apothekers verstrekten in 2010 acht miljoen keer antidepressiva. Het gebruik steeg met twee procent ten opzichte van het jaar ervoor. De medicijnen kostten bij elkaar ruim 42 miljoen euro, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

©  Novum

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds