Invloeden:
  • De slechte invloed van Al-ayn is een werkelijke ervaring.
  • Al-ayn kan iemand ziek maken.
  • Al-ayn of ‘het boze oog’ is de jaloerse, kwade blik naar een persoon of een ding, waardoor een betrokkene negatief beïnvloed wordt.
  • Al-ayn kan naast de mens ook dieren, planten en dingen treffen.
  • Al-ayn treft niet iedereen en ook niet iedereen kan Al-ayn veroorzaken.
  • Al-ayn veroorzaakt geen psychiatrische stoornissen.
Djinns
Bron: ZOB
Boze oog
Bron: ZOB
Zwarte magie
Bron: ZOB
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds