Invloeden
  • Bezetenheid door djinns is een discussiepunt onder de geleerden. Sommigen ontkennen dit fenomeen en sommigen menen dat dit wel kan. In de Koran en Hadith zijn er geen sterke bewijzen te vinden die aangeven dat mensen bezeten kunnen raken door djinns. 
  • Alle psychische stoornissen aan djinns toeschrijven is niet juist. Ieder mens heeft zijn eigen satan (djinn) die hem voortdurend probeert van het rechte pad af te leiden.
  • Ieder mens heeft zijn eigen engelen die hem voortdurend proberen op het rechte pad te laten blijven.
  • Djinns hebben in principe geen macht over de mens.
  • Djinns kunnen hooguit influisteren en tot het kwade uitnodigen. Uiteindelijk kiest de mens zelf om wel of geen gehoor te geven aan de influisteringen.
  • Bezetenheid komt ook in andere religies en culturen voor.
  • Geloof in bezetenheid is pre-islamitisch geloof.
  • Op de moemien (gelovigen) hebben satans (slechte djinns) geen invloed.
  • Djinns zijn geen oorzaken van psychiatrische stoornissen.

Djinns
Bron: ZOB
Boze oog
Bron: ZOB
Zwarte magie
Bron: ZOB
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds