Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk "niet oproepbaar" zijn, of minder samenhang vertonen. Het is een soort afweermechanisme in de hersenen bij extreme stress. Wanneer dit langdurig of permanent optreedt, spreekt men van een dissociatieve stoornis.

In de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) worden meerdere specifieke dissociatieve stoornissen en de restcategorie NAO onderscheiden:
  • Dissociatieve amnesie
  • Dissociatieve fugue
  • Dissociatieve identiteitsstoornis
  • Depersonalisatiestoornis
  • Dissociatieve stoornis nao (niet anderzins omschreven, de restcategorie)
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds