Een manisch-depressieve stoornis kan zich op verschillende manieren manifesteren. Vaak gaat het om een afwisseling van manieën en depressies. Tussen die episoden is de stemming dan normaal. Soms zijn de symptomen van een manie minder ernstig en moeilijk te onderscheiden van ‘normale' opgewektheid of opwinding. We spreken dan over een ‘hypomanie'. Bij sommige mensen met een bipolaire stoornis ontbreken de depressies en zijn er alleen (hypo)manische episoden. Ook kan er sprake zijn van gemengde episoden waarbij (hypo)manie en depressie gelijktijdig optreden. Soms volgen episoden elkaar snel op, maar er kunnen ook vele jaren tussen liggen. Episoden kunnen dagen, weken, maanden en in sommige gevallen zelfs jaren duren. Depressies duren vaak langer dan manieën.
 
Mogelijke symptomen bij een manie
 • Verhoogde stemming
 • Overdreven vrolijk
 • Boos en prikkelbaar
 • Opgewonden, geagiteerd
 • Minder slaap nodig
 • Snelle, jagende gedachten
 • Onrustig
 • Veel doen, moeilijk kunnen stoppen
 • Het gevoel alles aan te kunnen
 • Meer seksuele belangstelling
 • Impulsief zijn zonder rekening te houden met nadelige gevolgen, zoals hard autorijden of veel geld uitgeven
Mogelijke symptomen bij een depressie
 • Sombere of geïrriteerde stemming
 • Lusteloos, nergens zin in hebben
 • Verminderde belangstelling
 • Moe en uitgeput gevoel
 • Geen emoties voelen
 • Geen contact met anderen willen
 • Laag gevoel van eigenwaarde
 • Gedachten over dood of zelfdoding
 • Weinig of juist veel slapen
 • Minder of juist veel meer eten
 • Minder interesse voor seks
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds