• Een seizoensgebonden depressie gaat gepaard met de volgende verschijnselen:
  • Somberheid, neerslachtigheid
  • Veel slapen, soms zelfs meer dan 14 uur per dag
  • Veel eten, met name koolhydraatrijk voedsel
  • Gewichtstoename
  • Prikkelbaarheid
  • Vermoeidheid 
  • Neiging zich in zichzelf terug te trekken
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds