Een obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met vier of meer van de volgende verschijnselen:
 
  • Hij/zij is gepreoccupeerd met details, regels, lijsten, ordening, organisatie of schema's hetgeen zover gaat dat het eigenlijke doel uit het oog verloren wordt
  • Hij/zij toont een perfectionisme dat het afmaken van een taak bemoeilijkt (bijvoorbeeld het onvermogen iets af te maken omdat het niet aan eigen overdreven eisen voldoet)
  • Hij/zij is overmatig toegewijd aan werk en productiviteit met uitsluiting van ontspannende bezigheden en vriendschappen  
  • Hij/zij is overdreven gewetensvol, scrupuleus en star betreffende zaken van moraliteit, ethiek of normen  
  • Hij/zij is niet in staat versleten of waardeloze voorwerpen weg te gooien, zelfs als ze geen gevoelswaarde hebben
  • Hij/zij is afkerig van het delegeren van taken of om met anderen samen te werken, tenzij deze zich geheel onderwerpen aan zijn of haar manier van werken
  • Hij/zij heeft zich een stijl van gierigheid eigen gemaakt t.a.v. zichzelf en anderen; geld wordt gezien als iets dat opgepot moet worden voor toekomstige catastrofes
  • Hij/zij is star en koppig

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds