Het innovatieve project ‘Ziek of Bezeten’ biedt een unieke cultuursensitieve aanvulling op het landelijke reguliere zorgaanbod voor een doelgroep die nog onvoldoende bereikt wordt; Marokkaanse Nederlanders tot 35 jaar. Er wordt een website gebouwd waarop Marokkaanse Nederlanders die met vragen of klachten zitten in een vertrouwde omgeving (online) laagdrempelig informatie en een luisterend oor (imam, hulpverlener), psycho-educatie, zelftests en doorverwijzing aangeboden krijgen. Hiermee wordt het krijgen van adequate hulpverlening gefaciliteerd en wordt tevens een brug geslagen tussen traditionele (Marokkaanse) ziekte-interpretatie en het westerse medische model. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar de zorgbehoefte van deze groep, met als doel hen informatie en zorg op maat te bieden. Stichting Voorzorg Utrecht beloonde dit idee met een nominatie voor de Innovatieprijs 2009. Het project ‘Ziek of bezeten’ is nadrukkelijk een landelijk project. De informatie op de website is relevant voor Marokkaanse Nederlanders in het hele land. Op de website kunnen bezoekers bijvoorbeeld vinden waar een GGZ in hun omgeving is.


Organisaties achter het project


Het project is een samenwerking tussen Stichting Marokko Media (uitgever van o.a. Marokko.nl) en Punt P.


Punt P
PuntP is onderdeel van Arkin, een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Amsterdam. PuntP werkt vraaggericht, doeltreffend en doelmatig. Bij PuntP werken mensen met allerlei specialisaties zodat verschillende vormen van behandeling mogelijk zijn. PuntP werkt volgens de best beschikbare wetenschappelijke kennis, de best beschikbare praktijkkennis van hulpverleners en de best beschikbare ervaringskennis van cliënten.
De zorg is resultaatgericht en kan zo nodig worden gecombineerd met verslavingszorg en andere specialismen van Arkin. De aanpak is respectvol, helder en flexibel. PuntP houdt rekening met de diversiteit en leefomgeving van de cliënt.
PuntP beoogt met het project Ziek of bezeten haar aanbod verder af te stemmen op specifieke doelgroepen in de stedelijke omgeving. Door de combinatie van informatie, toeleiding tot zorg en onderzoek kan de kennis over de doelgroep systematisch worden uitgebreid en de zorg worden afgestemd op de behoefte van de doelgroep.

Marokko Media
Marokko Media is eigenaar van o.a. www.marokko.nl: een discussiewebsite die door 70-75% van de Marokkaanse Nederlanders tot 35 jaar bezocht wordt. Op de site staat nieuws, er zijn blogs, fora, er is een speciale site voor vrouwen (Yasmina), er is een site voor bedrijven (Biz) en een link naar tv.marokko.nl. Marokko.nl heeft eerder de zorgvernieuwingprijs gewonnen met het project ‘zorg voor je ouders’. Dit project had als doel jongeren die hun ouders mantelzorg geven te ondersteunen met informatie en adviezen. Tevens is er een samenwerking met de DGV/ Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik en een link met de internetarts van AGIS. Marokko Media is eerder in samenwerking met vijf instellingen voor jeugdhulpverlening Hulpmix.nl gestart: een site voor jongeren tot 20 jaar met adviezen en informatie over psychische en sociale vraagstukken (o.a. pesten, verliefdheid) en mogelijkheid vragen te stellen aan andere jongeren en te chatten of e-mailen met hulpverleners . Nb: Hulpmix is dus gericht (qua onderwerpen en qua stijl) op jongeren tot 20 jaar. Het project Ziek of bezeten richt zich op de doelgroep tot 35 jaar.
Marokko Media beoogt met het huidige project antwoorden te geven op veel gestelde vragen van haar oudere bezoekers over psychische gezondheid, middelengebruik en ziektebetekenis/klachteninterpretatie. Marokko Media biedt PuntP toegang tot de doelgroep en creëert draagvlak middels toetsing van het format aan het eigen consumer platform.

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds