Salaam,

Heb je zelf ooit iets gehoord over PTSS en weet je hoe je hier mee om kan gaan? Zou iemand mij dan alsjeblieft willen helpen met dit probleem..

Ik heb na een autoongeluk veel trauma's, angstoornissen en paniekaanvallen aan overgehouden... Momenteel zit ik in een punt in mijn leven waarbij ik genoodzaakt ben de knoop door te hakken, anders kan ik nergens meer heen.. Maar het is zo ingewikkeld om het te behandelen.. De maat is echt vol en ik moet gewoon verder gaan...

Kan iemand mij ajb helpen?

Onwijs bedankt!
Reacties (1 t/m 10 van 10)
Djennah2011 op 10-03-2012 22:01 uur
Naar boven
De enige die je kan helpen is onze lieve heer Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala lieve zuster, en onze edele Qor'aan.
Amana_Mode op 13-03-2012 16:25 uur
Naar boven
Je geloof versterken in de Lotsbepaling (Qadaa) en Voorbeschikking (Qadar) van Allah neemt veel stress weg.

Korte text over Lotsbepaling.

43- Tot de Eigenschappen van Allah behoort dat Hij de Uitvoerder is van wat Hij wil. Niets komt tot stand, behalve met Zijn Wens en niets ontsnapt aan Zijn Wil. Er is niets in de wereld dat aan Zijn Voorbeschikking ontsnapt, en niets komt tot stand, behalve met Zijn Beheer. Er is niemand die om de Voorbeschikking die voor hem is voorbeschikt heen kan, noch is er iemand die datgene wat in het Welbewaarde Paneel staat opgetekend, kan overschrijden. Hij wil datgene wat de schepping verricht. Als Hij hen onfeilbaar had gemaakt, dan zouden zij Hem niet ongehoorzaam zijn, en als Hij had gewild dat zij Hem allen zouden gehoorzamen, dan zouden zij Hem waarlijk gehoorzamen. Hij schiep de schepsels en hun daden, en beschikte hun levensvoorzieningen en levensduur voor. Hij leidt wie Hij wil met Zijn Barmhartigheid, en laat wie Hij wil dwalen met Zijn Wijsheid.Allah - Verheven is Hij - zegt:لا يسأل عما يفعل وهم يسألونHij kan niet over Zijn handelingen ondervraagd worden, terwijl zij wel ondervraagd worden
[ Soerah al-Anbiyaa 21:23 ].En Hij - Verheven is Hij - zegt:إنا كل شيء خلقناه بقدرVoorwaar, Wij hebben alle zaken met al-Qadar (Voorbeschikking) geschapen

[ Soerah al-Qamar 54:49 ].En Hij - Verheven is Hij - zegt:وخلق كل شيء فقدره تقديراEn Hij schiep alle zaken en bepaalde alles nauwkeurig

[ Soerah al-Foerqaan 25:2 ].En Hij - Verheven is Hij - zegt:ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاEr treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een Boek, voordat Wij het doen gebeuren

[ Soerah al-Hadied 57:22 ].En Hij - Verheven is Hij - zegt:فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجاEn wie Allah wil leiden, diens borst verruimt Hij voor de Islaam. En wie Hij wil laten dwalen, diens borst maakt Hij nauw en beklemd

[ Soerah al-An'aam 6:125 ].44- Ibn ‘Oemar heeft overgeleverd dat Djibriel - ‘alayhis-salaam - de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vroeg: "Wat is al-Iemaan (het Geloof)?", waarop de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - antwoordde:أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره"Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en in al-Qadar (de Voorbeschikking), zowel het goede als het slechte ervan."Toen zei Djibriel: "Je hebt de waarheid gesproken."Overgeleverd door Moeslim.45- En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:آمنت بالقدر؛ خيره وشره، وحلوه ومره"Ik geloof in al-Qadar (de Voorbeschikking); zowel het goede als het slechte ervan, zowel het zoete als het bittere ervan."(1)46- Eén van de smeekbeden van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - die hij al-Hasan ibn ‘Alie onderwees om tijdens qoenoet al-witr te verrichten, was:وقني شر ما قضيت"En bescherm me tegen het slechte dat U heeft bepaald."(2)

ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) النساء 165

47- We gebruiken al-Qadaa (de Lotsbepaling) en al-Qadar (de Voorbeschikking) van Allah niet als een excuus om Zijn geboden te laten en Zijn verboden te mijden. Maar we moeten geloven en weten dat Allah Zijn bewijs aan ons heeft geleverd door het neerzenden van de Boeken en het sturen van de Boodschappers.Allah - Verheven is Hij - zegt:لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلOpdat de mensheid geen excuus tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers

[ Soerah an-Nisaa 4:165 ].

ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة وقال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة 286 وقال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن 16 وقال تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم) غافر 16 فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره

48- We weten dat Allah - Verheerlijkt is Hij - slechts degene die in staat is om te doen en te laten, bevolen en verboden heeft. Hij dwingt niemand om een zonde te verrichten, noch verplicht Hij iemand om een goede daad te laten.Allah - Verheven is Hij - zegt:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَاAllah belast een ziel slechts volgens haar vermogen

[ Soerah al-Baqarah 2:286 ].En Hij - Verheven is Hij - zegt:فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْVreest Allah dus zoveel jullie kunnen

[ Soerah at-Taghaaboen 64:16 ].En Hij - Verheven is Hij - zegt:الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَVandaag zal elke ziel vergolden worden voor wat zij heeft verworven. Er is vandaag geen onrecht

[ Soerah Ghaafir 40:16 ].49- Dit wijst er op dat de dienaar daden bezit en dingen die hij verworven heeft. Hij zal voor het goede daarvan vergolden worden met de beloning, en voor het slechte daarvan met de bestraffing. En de daden vinden plaats met al-Qadaa (Lotsbepaling) en al-Qadar (Voorbeschikking) van Allah.
(1) Zijn keten is da'ief (zwak). Overgeleverd door al-Haakim in "Ma'rifah ‘Oeloem al-Hadieth" (blz. 31, 32) en al-‘Iraaqie in de uitleg van zijn "Alfiyyah" (blz. 327). Zijn keten bevat Yazied ar-Raqqaash en hij is da'ief (zwak), zoals in "at-Taqrieb" (2/31) staat.(2) Sahieh (authentiek). Overgeleverd door Ahmad (1/199/200), Aboe Daawoed (1425), at-Tirmidhie (464), an-Nasaa-ie (3/248), Ibn Maadjah (1178), Ibn Hibbaan (945), at-Tayaalisie (1177/1179), ‘Abdoer-Razzaaq in "al-Moesannaf" (3/118), Ibn Abie Shaybah in "al-Moesannaf" (7/13), ad-Daarimie (1/451-452), Aboe Ya'laa (6762), Ibn al-Djaaroed (273), Ibn Nasr in "Salaat al-Witr" (190/ Moekhtasar al-Maqriezie), at-Tabaraanie in "al-Kabier" (2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2710, 2712) en in "ad-Doe'aa" (744, 747), Ibn Khoezaymah (1095), Ibn Abie ‘Aasim in "as-Soennah" (473), Aboe Noe'aym in "al-Hilyah" (9/321), al-Haakim (3/172), al-Bayhaqie in "as-Soenan" (2/209, 498) en al-Baghawie in "Sharh as-Soennah" (640). Al-Albaanie heeft hem sahieh (authentiek) verklaard in Sahieh Soenan Abie Daawoed.
mkrot op 13-03-2012 21:57 uur
Naar boven
selem alikom, ik heb ook soms last van angst en paniekaanval, maar hemulleh ik ga naar fysiotherapeut maar dat helpt niet zo goed, ik draai vaak koran thuis insallah ga ik ook lfzar optijd bidden en meer salat verichten, want koran is onze medicijn en geduld, laat je niet gekl maken en wees sterk elke keer dat je angstaanval krijgt ga bidden en gedenk allah subhannelah, en voor je het weet insallah word je beter alleen allah subhannelah kan je beter maken. dus wis die enge gedachten,
Surah op 18-03-2012 20:54 uur
Naar boven
Allicht dat je misschien iets hebt aan de website http://ziekofbezeten.marokko.nl/index.php?nid=66?
_Nicolette_ op 19-03-2012 21:37 uur
Naar boven
Hallo Sjee,

Wat je het best kan doen is via je huisarts een doorverwijzing naar een psycholoog regelen die EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) geeft. Dat is een techniek die veel gebruikt wordt bij een PTSS om de herinnering aan ingrijpende levensgebeurtenissen te verminderen/verzachten waardoor je er minder last van zult hebben en er beter mee om kunt gaan. Ook kan diegene je helpen bij je angststoornissen en paniekaanvallen.

Sterkte meid!

(N.B. je kan op http://www.emdr.nl kijken voor verdere informatie, ook voor psychologen bij jou in de buurt die EMDR toepassen)
boelboel op 20-03-2012 22:15 uur
Naar boven
EMDR moet je wel open voor staan, ben je dat niet dan zal het niet helpen. En of het effect heeft voor lange periode vraag ik me af.

Heb je een goede vriendin met wie je erover kunt praten? En die je ook goed kan adviseren? Zo ja, ga naar haar toe en praat erover.
Laat alles los, je angsten e.d. Heb je niemand pm me. Misschien dat ik je kan helpen.

Ik zou iig kleine stappen zetten. En vooral niet opgeven of het jezelf moeilijk maken.
En zoals een zuster aangaf, zoek toevlucht in de islam en doe dua insha'Allah dat Allah ta'Ala het gemakkelijk voor je maakt.

Wasalaam alaikoum
Buya26 op 24-03-2012 03:42 uur
Naar boven
Er bestaat muziek met goddelijke energie ( positieve energie) dat negative energie doet verdwijnen( angst,depressie, verwardheid,zelfmoordneigingen etc ,werkelijk waar spreek uit eigen ervaring ,heb je interesse pm me maar .succes!
3rossaTetouania op 24-03-2012 04:20 uur
Naar boven

Citaat door _Nicolette_:
Hallo Sjee,

Wat je het best kan doen is via je huisarts een doorverwijzing naar een psycholoog regelen die EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) geeft. Dat is een techniek die veel gebruikt wordt bij een PTSS om de herinnering aan ingrijpende levensgebeurtenissen te verminderen/verzachten waardoor je er minder last van zult hebben en er beter mee om kunt gaan. Ook kan diegene je helpen bij je angststoornissen en paniekaanvallen.

Sterkte meid!

(N.B. je kan op http://www.emdr.nl kijken voor verdere informatie, ook voor psychologen bij jou in de buurt die EMDR toepassen)

EMDR is echt top! Ik heb een tijd bij een psycholoog gelopen die dat heeft toegepast en het heeft mij zo goed geholpen. Ik was depressief.


Sent from my iPhone using Tapatalk
_Nicolette_ op 26-03-2012 22:05 uur
Naar boven
Hoe gaat het met je Sjee? Ben je nog iets opgeschoten met de adviezen van hier?

Groetjes!!!
tila_marokkina op 26-03-2012 22:49 uur
Naar boven

Citaat door Sjee:
Salaam,

Heb je zelf ooit iets gehoord over PTSS en weet je hoe je hier mee om kan gaan? Zou iemand mij dan alsjeblieft willen helpen met dit probleem..

Ik heb na een autoongeluk veel trauma's, angstoornissen en paniekaanvallen aan overgehouden... Momenteel zit ik in een punt in mijn leven waarbij ik genoodzaakt ben de knoop door te hakken, anders kan ik nergens meer heen.. Maar het is zo ingewikkeld om het te behandelen.. De maat is echt vol en ik moet gewoon verder gaan...

Kan iemand mij ajb helpen?

Onwijs bedankt!
ik denk niet dat je dat hebt, dit heb je enkel pas na jaren na een gebeurtenis niet direct.

gr
Log in met je MAROKKO.nl-ID om mee te doen met deze discussie
Nog geen lid? wordt lid
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds