Salaam beste broeders en zusters,

Ik vroeg me af of er een Soera/Aya in de Quran staat die je helpt tegen depressief zijn of wanneer je leven even in een dip zit.

alvast shoukran!
Reacties (1 t/m 3 van 3)
Arab-ELLA op 12-02-2012 22:14 uur
Naar boven
Assalamu alikum,

Hierbij ter info de bijgevoegde voorgeschreven smeekbeden aghi. Insha Allah is het zo verduidelijkt voor je. Je kunt ook overwegen om dagelijks aan ruqya asharhiya te doen aghi. Moge Allah subhanahu watahala het voor je vergemakkelijken om deze beproeving met sabr en standvastigheid te doorstaan en je spoedig ervan doen verlossen. Ghair insha Allah!



Dua bij verdriet en bezorgdheid :

Allah heeft in de Koran gezegd: ’Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.’

Uit dit vers kunnen we onder andere leren dat iedereen beproevingen tegen zal komen in het leven, ook als je gelovig bent. Het verschil tussen een gelovige en een ongelovige is echter dat een gelovige zich zowel in goede tijden als in slechte tijden tot Allah keert, terwijl de ongelovige dit niet doet. De gelovige blijft geduldig en smeekt Allah om verlichting.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft daarom gezegd: “Er is niemand die door verdriet en bezorgdheid getroffen wordt en zegt “O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten om de Koran de bron van mijn hart, het licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn,” of Allah neemt zijn verdriet en bezorgdheid weg en vervangt het door blijdschap.”


Dua in het Arabisch :

اللّهُـمَّ إِنِّي عَبْـدُكَ ابْنُ عَبْـدِكَ ابْنُ أَمَتِـكَ نَاصِيَتِي بِيَـدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤكَ أَسْأَلُـكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّـيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أِوْ أَنْزَلْتَـهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْـتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِـكَ أَوِ اسْتَـأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْـبِ عِنْـدَكَ أَنْ تَجْـعَلَ القُرْآنَ رَبِيـعَ قَلْبِـي، وَنورَ صَـدْرِي وجَلَاءَ حُـزْنِي وذَهَابَ هَمِّـي


Betekenis van de dua :

O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten om de Koran de bron van mijn hart en het licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn.


Uitspraak van de dua :

Allahoemma innie 3abdoek, ibnoe 3abdik, ibnoe amatika, naasieyatie bieyadik, maadhin fiyya h’oekmoek, 3adloen fiyya qadaaoek, as-aloeka bikoelli iesmin hoewa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahoe fie kietaabik, aw 3allemtahoe ah’adan min galqik, aw iesta-tharta bihi fie 3ilmi al-ghaybi 3iendak, an tadj3ala al-qoer-aana rabie3a qalbie, wa noera sadrie, wa djalaa-a h’oeznie, wa dhahaaba hamihi.

Deze smeekbede en de hadith in de inleiding staan overgeleverd in Ahmed en is sahih verklaard door sheikh Al-Albaanie. Het stuk uit de Koran staat vermeld in soerah Al-Ankaboet, versnummers 2 en 3.


Dua voor geduld en overgave :

Ons doel op deze wereld is niet geld verdienen, ons doel is niet carrière te maken en ook is het niet ons doel om zoveel mogelijk wereldse genietingen te verkrijgen, ons werkelijke doel op deze wereld is het bereiken van het paradijs en dat is wat de islam ons leert. Wat we ook doen, wij zouden dit doel altijd in onze achterhoofd moeten houden en wij zouden Allah moeten vragen om te sterven als moslims, die zich hebben overgegeven aan het aanbidden van Allah. Dit kan onder andere met deze smeekbede.


Dua in het Arabisch :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

Betekenis van de smeekbede voor geduld en overgave :

Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich (aan U) hebben overgeven.

Uitspraak van de smeekbede :
Rabbana afrigh alayna sabran watawaffana uslimiena.

Deze smeekbede is afkomst uit de Koran, soerah al-A’raaf (7:126). Allah zegt in dit vers: “En jij neemt slechts wraak op ons, omdat wij in de tekenen van onze Heer geloofden toen deze tot ons kwamen. Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich (aan U) hebben overgeven.” Dit waren de woorden van de tovenaars die door de tiran Firaun waren opgeroepen om hun toverkunsten te laten zien, zodat zij profeet Moesa zouden verslaan. Toen zij echter verslagen werden door de tekenen waarmee Moesa voorzien was door Allah, keerden zij tot Allah terug.


Dua bij beproevingen :

Moslim zijn, betekent niet dat we gevrijwaard zijn van beproevingen. Iedereen krijgt te maken met beproevingen. Echter, het verschil is dat de moslim beloond wordt voor de beproevingen wanneer de moslim er op een goede manier mee omgaat. De profeet (vrede zij met hem) heeft immers gezegd: “Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige.

Er is iets goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige. Wanneer hij iets aangenaams ervaart, uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dat is goed voor hem. Wanneer hij tegenslag ervaart, heeft hij er geduld mee en dat is ook goed voor hem.” Een goede reden dus om op onze houding te letten wanneer beproevingen ons overkomen.

Hiervoor kunnen we de woorden van de profeet (vrede zij met hem) gebruiken die hij uitsprak wanneer er iets gebeurde wat hij als beproeving ervaarde en zie hier hoe hij zich compleet overgaf aan Allah..

Dua in het Arabisch :

الْحَمْـدُ للهِ عَلَى كُـلِّ حَالٍ

Betekenis van de dua :

Alle lofprijzingen komen Allah toe in alle omstandigheden.

Uitspraak van de dua :

Al-h’amdoelillahi 3ala koelli h’aal.


De overlevering is overgeleverd door Aboe Yahya ibn Soehayb ibn Sinaan en staat vermeld in Moeslim. De smeekbede staat vermeld in Al-Haakim.[/SIZE]


[SIZE=2]
In al-Saheehayn it was reported from Ibn ‘Abbaas that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) used to say, when he felt distressed:

“La ilaaha ill-Allaah al-‘Azeem ul-Haleem, Laa ilaaha ill-Allaah Rabb il-‘arsh il-‘azeem, Laa ilaaha ill-Allaah Rabb is-samawaati wa Rabb il-ard wa Rabb il-‘arsh il-kareem (there is no god except Allaah, the All-Mighty, the Forbearing; there is no god except Allaah, the Lord of the Mighty Throne; there is no god except Allaah, Lord of the heavens, Lord of the earth and Lord of the noble Throne).”





And it was reported from Anas (may Allaah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to say, when something upset him:

“Yaa Hayyu yaa Qayyoom, bi Rahmatika astagheeth (O Ever-Living One, O Everlasting One, by Your mercy I seek help).”


And it was reported that Asmaa’ bint ‘Umays (may Allaah be pleased with her) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said to me: “Shall I not teach you some words to say when you feel distressed? ‘Allaah, Allaah, Rabbee laa ushriku bihi shay’an (Allaah, Allaah, my Lord, I do not associate anything with Him).’”



It was reported from ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “No person suffers any anxiety or grief, and says:

‘Allaahumma innee ‘abduka wa ibn ‘abdika wa ibn amatika, naasiyati bi yadika, maadin fiyya hukmuka, ‘adlun fiyya qadaa’uka, as’aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitaabika aw ‘allamtahu ahadan min khalqika aw ista’tharta bihi fi ‘ilm il-ghaybi ‘andak an taj’ala al-Qur’aana rabee’ qalbi wa noor sadri wa jalaa’a huzni wa dhahaaba hammi (O Allaah, I am Your slave, son of Your slave, son of Your female slave, my forelock is in Your hand, Your command over me is forever executed and Your decree over me is just. I ask You by every Name belonging to You which You named Yourself with, or revealed in Your Book, or You taught to any of Your creation, or You have preserved in the knowledge of the unseen with You, that You make the Qur’aan the life of my heart and the light of my breast, and a departure for my sorrow and a release for my anxiety)’

- but Allaah will take away his sorrow and grief, and give him in their stead joy.”



Voor nog meer smeekgebeden zie deze 3 topics:

http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=3870403

http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=3951076

http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=3787286






Wassalaam.
AparteMarokkaan op 12-02-2012 22:42 uur
Naar boven
Shoukran oeghti, hier heb ik wat aan. Moge Allah je belonen voor je goede daad.
Arab-ELLA op 12-02-2012 23:02 uur
Naar boven

Citaat door AparteMarokkaan:
Shoukran oeghti, hier heb ik wat aan. Moge Allah je belonen voor je goede daad.
Alhamdulilah! Afwan aghi. Graag en fisabililah voor je geplaatst, opdat het je kan helpen je innerlijke kracht weer te herkrijgen, bi idni Allah. Allahuma ameen op je dua. Probeer ook de smeekgebeden te verrichten in het laatste gedeelte van de nacht en tijdens regen, opdat je smeekgebeden spoedig zullen worden verhoord bi idni Allah. Ruqya asharhiya is een aanbevolen manier ter verlichting van je klachten en emotionele pijn en ter vergroting van innerlijke rust in je hart aghi. Ik voeg een topic voor je toe als mogelijke krachtbron en om steun uit te verkrijgen bi idni Allah. Moge Allah subhanahu watahala je spoedig van al je klachten doen verlossen. Ameen. Tawakkal alla Allah! Ghair insha Allah!

http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=4107831


Ibn 'Abbaas verhaalt:

"Ik bevond mij op een dag achter de Profeet (saw), toen hij zei:
'Jongen, ik wil je een aantal zaken leren:

Denk altijd aan Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala, Hij houdt jou altijd in de gaten. Houd je aan Zijn geboden; Hij zal altijd bij jou zijn. Wanneer je wat te vragen hebt, vraag dat dan aan Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala alleen; en wanneer je hulp zoekt, zoek die dan bij Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala alleen. Denk eraan dat als alle mensen zouden samenkomen om jou een of andere gunst te betonen, zij niet in staat zouden zijn jou iets anders te betonen dan dat wat Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala voor jou vastgesteld heeft. En dat indien zij allemaal zouden samenspannen om jou schade toe te brengen; zij niet in staat zouden zijn om jou iets ergers toe te brengen dan dat wat Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala voor jou vastgesteld heeft. De pennen zijn opgeheven en de boeken zijn opgedroogd."
(Tirmidi).
Log in met je MAROKKO.nl-ID om mee te doen met deze discussie
Nog geen lid? wordt lid
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds