Een theatrale persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met vier of meer van de volgende verschijnselen: 
  • Hij/zij voelt zich niet op zijn/haar gemak in situaties waarin hij/zij niet in het centrum van de belangstelling staat
  • De interactie met anderen wordt vaak gekenmerkt door ongepast seksueel verleidelijk of uitdagend gedrag
  • Hij/zij toont snel wisselende en oppervlakkige emotionele uitingen
  • Hij/zij maakt voortdurend gebruik van het eigen uiterlijk om de aandacht op zichzelf te vestigen 
  • Hij/zij heeft een manier van spreken die uitermate impressionistisch is en waarbij details ontbreken
  • Hij/zij toont zelfdramatiserende, theatrale en overdreven uitingen van emoties
  • Hij/zij is gemakkelijk beïnvloedbaar door anderen of omstandigheden 
  •  Hij/zij beschouwt relaties als meer intiem dan deze in werkelijkheid zijn
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds