Een schizoïde persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met vier of meer van de volgende verschijnselen:

  • Hij/zij heeft noch behoefte aan, noch plezier in hechte relaties, inclusief het tot een gezin of familie behoren 
  • Hij/zij kiest vrijwel altijd activiteiten die alleen gedaan moeten worden 
  • Hij/zij heeft weinig of geen belangstelling voor seksuele ervaringen met een ander 
  • Hij/zij beleeft weinig of geen genoegen aan activiteiten 
  • Hij/zij heeft geen intieme vrienden of vertrouwelingen buiten eerstegraads familieleden 
  • Hij/zij lijkt onverschillig voor lof of kritiek van anderen 
  • Hij/zij is emotioneel kil, afstandelijk of afgevlakt 

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds