• Erken dat je een eetprobleem hebt en spreek met jezelf af dat je er iets aan gaat doen
  • Probeer erover te praten met mensen in je omgeving bij wie je je op je gemak voelt
  • Schaam je er niet voor. Je bent zeer zeker niet de enige!
  • Blijf er niet in je eentje mee rondlopen. Er zijn goede behandelingen
  • Zoek meer informatie over BED, in de bibliotheek, de boekhandel of op internet
  • Houd een eetdagboek bij en schrijf daarin precies op wanneer je wat gegeten hebt. Schrijf ook op welke gedachten en gevoelens je daarbij had. Zo krijg je meer inzicht in je eetgedrag. Dit kan meteen een goede voorbereiding zijn op een behandeling!
Tips voor de omgeving
  • Wanneer je vermoedt dat iemand in je omgeving BED heeft, probeer dan eerst een goed beeld te krijgen van het eetpatroon van die persoon
  • Praat met hem of haar over wat je is opgevallen, vertel dat je je zorgen maakt en bied hulp. Maar dring niet te hard aan. En controleer het eetgedrag niet. Dat werkt namelijk averechts
  • Ga samen dingen doen die niets met eten te maken hebben. Zo houd je contact
  • Besef dat je weinig tot niets aan het eetgedrag van een ander kunt veranderen, maar stimuleer die persoon om hulp te zoeken
  • Zoek zelf steun als het je te veel wordt
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds