• Erken dat eten je leven beheerst en dat je een eetprobleem hebt  
  • Probeer er met mensen in je omgeving over te praten
  • Besef dat je niet alleen bent en zoek contact met lotgenoten
  • Zoek meer informatie over eetstoornissen, in de bibliotheek, de boekhandel of op internet
  • Hou een eetdagboek bij. Schrijf daarin precies op wanneer je wat gegeten hebt. Noteer ook welke gedachten en gevoelens je daarbij had. Zo krijg je meer inzicht in je eetbuien
Tips voor de omgeving
  • Wanneer je vermoedt dat iemand in je omgeving boulimia heeft, probeer dan eerst een beter beeld te krijgen van het eetpatroon van die persoon
  • Praat met hem of haar over wat je is opgevallen, vertel dat je je zorgen maakt en bied hulp
  • Controleer het eetgedrag niet. Dat werkt namelijk averechts!
  • Ga samen dingen doen die niets met eten te maken hebben. Zo houd je contact
  • Besef dat je weinig aan iemands boulimia kunt veranderen, maar stimuleer het zoeken naar professionele hulp
  • Zoek zelf steun als het je te veel wordt

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds