• Erken dat niet-eten je leven volledig beheerst en je dus een eetprobleem hebt
  • Probeer erover te praten met mensen in je omgeving
  • Besef dat je niet alleen bent en zoek contact met lotgenoten
  • Zoek meer informatie over eetstoornissen, in de bibliotheek, de boekhandel of op internet
  • Hou een eetdagboek bij en schrijf daarin precies op wanneer je wat gegeten hebt. Schrijf ook op welke gedachten en gevoelens je daarbij had. Zo krijg je meer inzicht in je eetgedrag.

Tips voor de omgeving
  • Wanneer je vermoedt dat iemand in je omgeving anorexia heeft, probeer dan eerst een goed beeld te krijgen van het eetpatroon van die persoon
  • Praat met haar of hem over wat je is opgevallen, vertel dat je je zorgen maakt en bied hulp. Maar dring niet te hard aan. En controleer het eetgedrag niet. Dat werkt namelijk averechts
  • Ga samen dingen doen die niets met eten te maken hebben. Zo houd je contact
  • Besef dat je weinig tot niets aan het (niet-)eetgedrag van de ander kunt veranderen, maar stimuleer die persoon om hulp te zoeken
  • Zoek zelf steun als het je te veel wordt
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds