• Probeer een eerlijk beeld te krijgen van je angst en de invloed die deze op je leven heeft
  • Praat over je angsten met mensen in jouw omgeving
  • Breng voor jezelf de verschijnselen van beginnende paniek of angstgevoelens in kaart en de dwanghandelingen die daar op volgen
  • Geef zo min mogelijk toe aan de angst en dwanghandelingen. Ga angstaanjagende situaties als het even kan niet uit de weg
  • Wees voorbereid op de lichamelijke verschijnselen die je kunt verwachten in situaties die jou beangstigen. Wanneer je geen dwanghandelingen verricht maar de confrontatie aangaat, zul je merken dat de onrust, het trillen en zweten na een tijdje verminderen

Tips voor de omgeving
  • Erken de enorme angst en de neiging tot het verrichten van dwanghandelingen van de ander, ook al lijken die overdreven of niet reëel. Probeer de angstgevoelens niet weg te praten
  • Blijf de ander steeds stimuleren zelf dingen te doen en de angstige situaties tegemoet te treden, maar dwing niet.
  • Stimuleer hem of haar professionele hulp of ondersteuning te zoeken
  • Zoek meer informatie over dwangstoornissen, in de boekhandel, de bibliotheek of op internet
  • Zoek zelf steun als het jou te veel wordt
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds