Als je partner of vriend(in) regelmatig of voortdurend te veel drinkt is het verstandig om eens te gaan praten over het alcoholgebruik. Doe dat op een moment dat hij/zij niet gedronken heeft. Je doel kan zijn dat je partner of vriend(in) minder riskant gaat drinken of dat hij/zij met alcoholgebruik gaat minderen. In het gesprek kun je het dan hebben over:
 1. De tips over verantwoord gebruik
  Drink matig; Drink alleen in vrije tijd; Drink water voor de dorst en alcohol voor de smaak; Drink voor je plezier en niet om stress weg te drinken; Zeg af toe eens nee; Let op het tempo: drink niet sneller dan de anderen; Drink water tussendoor.
 2. Het verschil tussen gebruik en misbruik
  Bespreek het verschil tussen gebruik en misbruik. Wanneer is er sprake van gebruik en wanneer wordt het misbruik? En hoe ziet je partner of vriend(in) dat voor zichzelf?
 3.   De risico's van alcohol
  Ga na of je partner of vriend(in) op de hoogte is van de risico's. Dus van: dik worden, geheugenstoornissen, leverschade, hersenbeschadiging en sociale problemen.
 4. De motieven van gebruik
  Vraag naar motieven. Als je partner of vriend(in) drinkt om spanningen of angsten kwijt te raken, is hij/zij riskant bezig.
 5. Afspraken over gebruik
  Probeer afspraken over het drinken te maken. Wanneer wel, wanneer niet.
TIPS VOOR JEZELF
 • Zoek steun voor jezelf
  Zoek steun voor jezelf. Probeer iemand te vinden met wie je kunt praten. Dat kan een hele opluchting zijn. Er zijn zelfhulpgroepen van lotgenoten die in hetzelfde schuitje zitten.
 • Stel grenzen
  Stel grenzen en laat niet over je lopen. Wees duidelijk.
 • Heb geduld 
  Ingewikkelde situaties veranderen niet zo maar, daar gaat tijd overheen. Pas onderstaande tips niet in een keer toe. Maak ze je eigen en gebruik ze wanneer het uitkomt.
TIPS VOOR EEN GESPREK
 • Ga niet meteen veroordelen
  Probeer open over alcohol te praten. Kom niet meteen met allerlei meningen, opvattingen en verwijten. Vermijd een ruzieachtige sfeer. Stel vragen, toon interesse. Probeer je partner of vriend(in) een positief gevoel over zichzelf te geven. Geef hem/haar ook een compliment. Als hij/zij te negatief over zichzelf denkt vindt hij/zij het ook niet de moeite waard om te veranderen.
 • Bespreek ook de voordelen van alcohol
  Begin een gesprek over alcohol met het vragen naar de voordelen. Dat haalt de spanning uit het gesprek. Er komt dan vanzelf ruimte om over de nadelen te praten. Het mooiste is als je partner of vriend(in) op een gegeven moment de nadelen zelf noemt.
 • Bespreek het verschil tussen gebruik/misbruik 
  Praat eens over het verschil tussen gebruik van alcohol en misbruik van alcohol. Wanneer wordt gebruik eigenlijk misbruik? En hoe ziet je partner of vriend(in) dat voor zichzelf?
 • Vraag je partner of vriend(in) om een tijdje bij te houden hoeveel hij/zij drinkt
  Vaak onderschat de drinker hoeveel hij drinkt. Bijhouden geeft inzicht.
 • Zeg wat je irriteert (zonder over drank te praten)
  Vertel over je eigen ergernis. Je hoeft het dan niet eens over drank te hebben. Je kunt wel zeggen dat het gisteravond weer knap ongezellig was of dat het je irriteert dat je partner of vriend weer de halve dag in bed ligt of dat je het goed vervelend vindt dat hij zijn afspraken niet nakomt. Mogelijk trekt je partner of vriend zijn eigen conclusie, in stilte.
 • Los geen problemen op die door het drinken zijn ontstaan
  Los nooit problemen op die door het drinken zijn ontstaan. De problemen die door het drinken zijn ontstaan zijn voor de drinker zelf. Ga dus niet afbellen of excuses verzinnen. Als je problemen gaat oplossen ziet de drinker de nadelen van het drinken nooit in.
 • Verlaag de drempel van de hulpverlening
  Verlaag de drempel van de hulpverlening. Heel veel hulp vindt via internet of poliklinisch (ambulant) plaats. Je komt op gesprek en gaat weer naar huis. Ze kijken je medisch na. Er wordt ook met medicijnen gewerkt etc. Kritiek op de hulpverlening kan terecht zijn maar heeft ook vaak te maken dat de je partner of vriend eigenlijk geen hulp wil.
 • Maak afspraken
  Probeer afspraken te maken over het gebruik. Bijvoorbeeld nadat de je partner of vriend genoteerd heeft hoeveel hij eigenlijk drinkt. Maak afspraken over het aantal glazen dat hij/zij nog wil drinken. Kijk na een maand eens wat er van die afspraken terecht gekomen is.
 • Heb oor en oog voor andere problemen
  Heb oor en oog voor alle problemen maar maak ook duidelijk dat veel problemen ook door alcohol veroorzaakt worden. Depressieve gevoelens, problemen met werk en met jou kunnen ook het gevolg zijn van veel drinken. In ieder geval worden ze door alcoholgebruik eerder erger dan minder.
 • Bied perspectief
  Bied je partner/vriend(in) ook een perspectief. Als de toekomst een zwart gat is, zal er weinig motivatie ontstaan om te veranderen.
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds