Iedereen is wel eens bang of in paniek. Angst is een verdedigingsmechanisme dat ons waarschuwt voor gevaar en brengt ons lichaam in staat van paraatheid. Dit is heel nuttig als er gevaar dreigt. Veel mensen zijn echter bang terwijl er geen reëel gevaar dreigt. Dat is geen goed gevoel.

Wat is een Angststoornis?
Wanneer de angst zo groot wordt dat iemand situaties uit de weg gaat of zich verliest in dwanghandelingen, spreken we van een angststoornis.
Een angststoornis gaat vrijwel nooit zonder behandeling over.

Oorzaken Angststoornis

Biologische factoren
In de ene familie komen angststoornissen meer voor dan in de andere. Erfelijkheid speelt daarin een rol, maar ook de opvoeding.

Sociale factoren
Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis. Dat kan zowel een negatieve gebeurtenis zijn (ziekte, sterfgeval, scheiding, verhuizing, ontslag) als een positieve gebeurtenis (geboorte kind, promotie). Sociaal isolement, onbegrip in de naaste omgeving, chronische overbelasting en chronische lichamelijke klachten/aandoeningen houden een angststoornis daarnaast in stand.  

Psychische factoren
Een angststoornis komt vaker voor bij mensen die slecht voor zich zichzelf opkomen, hun gevoelens moeilijk uiten en probleemsituaties/conflicten uit de weg gaan.

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds