Verantwoord roken is zo goed als onmogelijk. Weinigen zijn in staat om een beperkt aantal sigaretten per dag of per week te roken. 7 procent van de rokers is in staat om 1 tot 2 sigaretten per dag te roken. Maar ook bij hen is het risico niet geheel verdwenen. Dat blijkt wel uit het feit dat ook meeroken levens kost.
 
De risico's kunnen enigszins beperkt worden indien:
  • Je partner/vriend(in) weinig rookt. Als je weinig rookt is het risico op ziekten aan de luchtwegen kleiner dan als je veel rookt. Dit geldt ook voor hart- en vaatziekten. Echter vanaf 4 sigaretten neemt het risico op hart- en vaatziekten duidelijk toe.
  • Je partner/vriend(in) lichte en filtersigaretten rookt. Winst treedt op bij ziekten aan de luchtwegen. Echter niet bij hart- en vaatziekten.
 
Weinig roken en filtersigaretten roken werkt vaak niet omdat rokers hun rookstijl gaan aanpassen. Ze nemen meer trekjes, roken de sigaret tot het eind op, inhaleren dieper of knijpen de filter af.
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds