Alcohol is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen, dat weten we allang. Ook drugs verminderen de rijvaardigheid, blijkt uit de studie van psychologe Wendy Bosker die op 20 januari promoveert aan de Universiteit Maastricht.

In haar proefschrift gaat Bosker vooral in op het effect dat cannabis en xtc hebben op de rijvaardigheid van gebruikers. Opvallend is dat vooral lichte gebruikers van cannabis daar last van hebben in het verkeer. Voor zware gebruikers gold dat minder. Maar als ze naast cannabis ook nog alcohol gebruikten was hun rijvaardigheid net zo goed in het geding. In het geval van xtc speelt vooral slaapgebrek de gebruikers parten als ze zich op de weg begeven.

Over rechte lijn lopen
Ook bestudeerde Bosker in Where the drug meets the road de betrouwbaarheid van testen die in de handel zijn om de effecten van drugs op de weggebruiker te meten. De vooral in Noord-Amerika veelgebruikte Standarized Field Sobriety Tests (SFST) bleek ongeschikt om vast te stellen of een autobestuurder cannabis gebruikt had. Bij deze testen moet  de proefpersoon proberen over een rechte lijn te lopen en op een been te staan.

Specifieker
Speekseltesten lijken wel veelbelovend om automobilsten op cannabisgebruik te betrappen. Maar volgens Bosker moeten dit soort testen nog specifieker worden. Ze moeten beter aangeven in hoeverre de rijvaardigheid van een cannabisgebruiker verminderd is. (MvK)

Lees hier de samenvatting van het proefschrift Where the drug meets the road: actual driving, psychomotor performance and roadside drug screening methods in cannabis and ecstacy users

Psy 11-1-2012
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds