Bescherming & Behandeling
  • Sterke imaan (geloof) 
  • Sterke wilskracht
  • Sterk zelfvertrouwen
  • Gebeden: dagelijkse gebeden zoals verrichten van salaat
  • Doea’s: smeekbeden
  • Koran: reciteren van Koran en specifieke soeras of verzen
  • Dikr: Allah Subhana Wa Ta'ala gedenken bij je dagelijkse handelingen met hart en tong 
  • Voordat je iets gaat eten en drinken altijd Bismillah volledig uitspreken
  • sihr laten of zelf neutraliseren door middel van Koran verzen en Smeekbeden
Djinns
Bron: ZOB
Boze oog
Bron: ZOB
Zwarte magie
Bron: ZOB
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds