Soms zeg je iets tegen iemand en krijg je geen enkele reactie. De ander lijkt in zijn eigen wereld op te gaan. Als dat af en toe eens gebeurt, is dat heel normaal. Maar iemand met autisme of een aanverwante contactstoornis is voortdurend onbereikbaar. Meestal gaat dit gepaard met een verminderde fantasie en een star patroon van steeds terugkerende, soms wonderlijke handelingen.

Mensen met autisme of een aanverwante contactstoornis zijn vaak verstandelijk gehandicapt, maar ze kunnen ook een normale of hoge intelligentie hebben. De aandoeningen komen vier keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Behalve autisme zijn er verschillende contactstoornissen die er op lijken. Iemand met de Stoornis van Asperger heeft niet de genoemde taalbeperkingen, maar wel de sociale beperkingen en de dwangmatige patronen. Bij kinderen met de Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd treden de autistische symptomen pas op na een normale ontwikkeling van ten minste twee jaar. Deze aandoening is zeldzaam. Ook de Stoornis van Rett is zeldzaam en wordt pas herkenbaar als een kind vijf normale levensmaanden achter de rug heeft. Deze aandoening komt alleen bij meisjes voor. Tot slot is er nog een contactstoornis die eveneens aan autisme verwant is, maar die net niet valt binnen de diagnoserichtlijnen van autisme of de andere genoemde aandoeningen. Deze restcategorie wordt aangeduid met PDD-NOS.
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds