De ernst van de verschijnselen kan van persoon tot persoon verschillen. Niet iedereen met schizofrenie heeft last van alle verschijnselen en de verschijnselen hoeven niet gelijktijdig op te treden. Het kan gaan om:
  • Wanen (ideeën of overtuigingen die absoluut niet in overeenstemming zijn met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen)
  • Hallucinaties (dingen horen, zien, ruiken, voelen, proeven die er niet zijn)
  • Onsamenhangende spraak (bijvoorbeeld frequent de draad kwijtraken of incoherentie)
  • Ernstig chaotisch of katatoon gedrag (aannemen van inadequate of bizarre houdingen)
  • Vervlakking van emotioneel en sociaal contact, gedachten- of spraakarmoede of apathie
  • Zelfverzorging en het functioneren van werk en relaties ligt duidelijk onder het niveau van voor het begin van de stoornis
  • Symptomen van de stoornis zijn gedurende ten minste zes maanden ononderbroken aanwezig
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds