Postnatale depressies hebben niet één duidelijke oorzaak. Ze ontstaan door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.  
 
Biologische factoren
Een belangrijke biologische factor is de verandering in de hormoonbalans. Daarnaast speelt ook erfelijkheid een rol. In sommige families komen (postnatale) depressies vaker voor dan in andere.

Sociale factoren
Een bevalling is een ingrijpende gebeurtenis die veel spanning kan oproepen. Bij vrouwen die er gevoelig voor zijn, kan een grote hoeveelheid spanning leiden tot een postnatale depressie. Een moeilijk verlopende zwangerschap of bevalling en andere stressfactoren, zoals relatieproblemen, vergroten de kans op een postnatale depressie. Ook maatschappelijke normen over het moederschap en het ideale gezinsleven spelen een rol. Deze druk is des te groter wanneer de nieuwe moeder de zorg voor haar kind(eren) wil combineren met een baan buitenshuis. Soms heeft een postnatale depressie ook te maken met onverwerkte ervaringen in het verleden.

Psychische factoren
Persoonlijke eigenschappen die kunnen leiden tot een postnatale depressie zijn: te hooggespannen verwachtingen, slecht nee kunnen zeggen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, gebrek aan zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst en een streng geweten.
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds