Een dysthyme stoornis heeft dezelfde verschijnselen als een ‘normale' depressie. De verschijnselen zijn wel vaak milder. De algemene verschijnselen zijn:

 • Een sombere stemming.
 • Verlies van belangstelling en plezier  
Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende klachten, zoals:
 • Gevoel van droefheid of vrees, of het onvermogen om emotie te voelen
 • Duidelijke vermindering van belangstelling voor aangename activiteiten
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies
 • Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal
 • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal
 • Geestelijke en fysieke moeheid
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid en/of vrees
 • Verminderd zelfrespect
 • Verminderde concentratie en moeite met het nemen van besluiten
 • Het denken over dood of zelfmoord
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds