• Een sombere stemming, en 
  • Verlies van belangstelling en plezier  

Hoe meer van de bijkomende klachten aanwezig zijn, hoe ernstiger de depressie:

  • Gevoel van overweldigende droefheid of vrees, of het onvermogen om emotie te voelen 
  • Duidelijke vermindering van belangstelling voor aangename activiteiten 
  • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies 
  • Verstoord slaappatroon, slapeloosheid of meer slapen dan normaal 
  • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal 
  • Geestelijke en fysieke moeheid 
  • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid en/of vrees 
  • Verminderd zelfrespect.verminderde concentratie en moeite met het nemen van besluiten 
  • Het denken over dood of zelfmoord
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds