Tips voor volwassenen met ADD

  • Probeer de verschijnselen van ADD te leren herkennen. Dat helpt je een beeld te krijgen welk effect ADD op jouw leven heeft en er greep op te krijgen 
  • Probeer je werkplek of studeerkamer zo in te richten dat je niet snel wordt afgeleid 
  • Leer ontspanningsoefeningen tegen stress 
  • Breng regelmaat en structuur aan in je dagindeling 
  • Gebruik geen alcohol en drugs 
  • Praat met de belangrijkste mensen in je omgeving over je aandoening, zodat zij jou begrijpen en kunnen steunen 
  • Besteed zorg aan je relaties en probeer goede vrienden te vinden. Volg eventueel een sociale-vaardigheidstraining 
  • Zoek zo nodig professionele hulp of begeleiding voor het op orde brengen en/of houden van je leven 

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds