• Probeer een eerlijk beeld te krijgen van je angst en de invloed die deze op jouw leven heeft
  • Praat over je angsten met mensen in jouw omgeving
  • Breng voor jezelf de verschijnselen van beginnende paniek of angstgevoelens in kaart
  • Geef zo min mogelijk toe aan de angst.
  • Ga angstaanjagende situaties als het even kan niet uit de weg
  • Wees voorbereid op de lichamelijke verschijnselen die je kunt verwachten in situaties die jou beangstigen.
  • Wanneer u de confrontatie aangaat, zul je merken dat de onrust, het trillen en zweten na een tijdje verminderen
Tips voor de omgeving
  • Erken de enorme angst en de neiging tot het verrichten van dwanghandelingen van de ander, ook al lijken die overdreven of niet reëel. Probeer de angstgevoelens niet weg te praten
  • Blijf de ander steeds stimuleren zelf dingen te doen en de angstige situaties tegemoet te treden, maar dwing niet
  • Stimuleer hem of haar professionele hulp of ondersteuning te zoeken Zoek meer informatie over dwangstoornissen, in de boekhandel, de bibliotheek of op internet
  • Zoek zelf steun als het jou te veel wordt
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds