Een borderline persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met vijf of meer van de volgende verschijnselen:

  • Krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden  
  • Een patroon van instabiele en intense relaties gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren 
  • Duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel 
  • Impulsiviteit op ten minste twee gebieden die in potentie de betrokkene zelf kunnen schaden (bijvoorbeeld geld verkwisten, sex, misbruik van middelen, roekeloos autorijden, vreetbuien)  
  • Recidiverend suïcidale gedragingen of dreigingen, of automutilatie 
  • Labiliteit (emotioneel en sociaal) als gevolg van duidelijke reactiviteit van de stemming (bijvoorbeeld periodes van intense somberheid, prikkelbaarheid of angst meestal enkele uren durend en bijna altijd langer dan een paar dagen) 
  • Chronisch gevoel van leegte 
  • Inadequate, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente driftbuien, aanhoudende woede of herhaaldelijk vechtpartijen) 
  • Voorbijgaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen 
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds