Djinns zijn wezens die door Allah Subhana Wa Ta'ala zijn geschapen uit verfijnd, rookloos vuur. Djinns worden, net als mensen, verantwoordelijk gesteld voor hun daden. Het zijn onzichtbare wezens zoals Engelen, maar ze behoren niet tot de Engelen. Er zijn goede en slechte djinns. De slechte djinns worden satans genoemd. ‘Iblies’, Satan die in de Koran genoemd wordt, behoort ook tot de djinn gemeenschap. In de Koran en Hadith zijn djinns als begrip te vinden.

Het is nog steeds een discussiepunt onder de Islamitische geleerden of mensen door djinns bezeten kunnen raken waarmee psychotische toestanden optreden. Sommige geleerden zeggen dat dit wel kan en anderen zeggen dat dit niet kan. De discussie gaat niet over het bestaan van djinns, maar of ze mensen bezeten/ziek kunnen maken.

Djinns zijn niet machtiger dan mensen en kunnen niet ieder moment als ze dit willen mensen lastig vallen. Met eenvoudige rituelen kan men zich tegen het kwade van djinns beschermen. Niet alle psychotische toestanden moeten als bezetenheid gezien worden. Mensen die een sterk geloof (imaan) hebben, hebben minder last van djinns. Dit komt door het feit dat deze mensen niet in de kracht van djinns, maar in de kracht van hun geloof en Schepper geloven.

Het verhaal van de Profeet Soelaiman in de Koran geeft een goed beeld van djinns. In dit verhaal zijn djinns niet de baas over de mens, maar de mens over de djinns. Hun wereld en onze wereld botsen niet met elkaar. Ieder wezen leeft in zijn eigen levensdimensie. Er is een soera in de Koran die genoemd is naar deze wezens. Djinns bestaan en hebben een eigen sociale levensstructuur.

In het kort:
  • Djinns bestaan en hun bestaan wordt in de Koran en Hadith genoemd.
  • Iblies (satan) hoort ook bij de djinns.
  • Djinns zijn de eerste bewoners van de aarde voor de mensheid.
  • Djinns zijn net als mensen verantwoordelijk over hun daden en zullen berecht worden over hun daden in het hiernamaals.
  • Djinns eten, drinken, trouwen, krijgen kinderen, leven in familie en groepen, en bestaan uit verschillende geloofsgemeenschappen.
  • Djinns zijn geschapen uit verfijnd, rookloos vuur.
  • Djinn betekent als begrip ‘dat wat niet zichtbaar is’.
  • Djinns zijn geschapen om Allah Subhana Wa Ta'ala te dienen, net zoals de mens.
  • Er zijn goede en slechte djinns. De slechte djinns worden satans genoemd. Iblies is hun leider.


___________________
Gebruikte bronnen

Koran
Samil islam Ansiklopedisi (islamitische encyclopedie)
Ahmed Kalkan Kurani-i Kerim Kavram tefsiri
Seyyid Kutup Fizilalil Kuran Tefsir
Ibn-i Kesir Tefsir
Sahih Boekhari
Sahih Muslim
Sunen Ibni Majah
Sunen Darimi
Sunen Tirmizi
Sunen Nesai
Sunen Ebu Davud
Muhammed Beyyumi, behandeling met Doea en Zikr
Muhammed Sahin, meaning of magic and fortunetelling, ruling on magic and fortunetelling
Ebu Bekri Sibli ( boek over de geheimen van Djins)
Prof. Ali Osman Ates, Magie en Djins volgens Koran en Hadith
Imam Nevevi, El Ezkar
Es-Suyuti,Tibbun Nebevi ( De geneeskunde van de Profeet)
El Cevziyye, Tibbun Nebevi
Giovanni Scognamillo & Arif Arslan, Magie
Djinns
Bron: ZOB
Boze oog
Bron: ZOB
Zwarte magie
Bron: ZOB
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds