Gesprekstips bij veel gebruik

Cocaïne wordt vooral tijdens het uitgaan gebruikt. Op dat moment zeggen dat zo iemand niet moet gebruiken heeft niet veel zin. Wel is het verstandig tijdens gebruik op hem/ haar te letten. Als hij de volgende dag nuchter is kun je wel een gesprek met hem voeren over cocaïne. Doel van het gesprek kan dan zijn dat iemand mindert/stopt. Doel van het gesprek kan ook zijn dat iemand de risico's zoveel mogelijk beperkt.

In dat gesprek kun je het dan hebben over:

 • Mate van gebruik
  De mate van gebruik, dosis, hoe vaak en wanneer.
 • Verschil tussen gebruik/misbruik
  Het verschil tussen gebruik en misbruik en hoe de gebruiker dat definieert. Wanneer is iets nog gebruik en wanneer is iets misbruik.
 • Risico's van gebruik
  Ga na of hij op de hoogte is van de risico's. 
  Dus van: beschadiging van het neusslijmvlies, verandering van je persoonlijkheid, belasting hart- en bloedvaten en van de combinatie alcohol en cocaïne.
 • Motieven van gebruik. 
  Ga de motieven na. Als hij gebruikt om de gevolgen van vorig gebruik op te vangen is hij verkeerd bezig.
 • Afspraken over gebruik. 
  Probeer afspraken over het gebruik te maken. Wanneer wel, wanneer niet.
 • Tips over veiliger gebruik. 
  Bespreek de tips om zo veilig mogelijk te gebruiken. Dus: matig gebruik, alleen gebruiken als je je goed voelt, geen gebruik om iets te bereiken wat je zonder gebruik niet kunt bereiken, op de hoogte zijn van de risico's, geen gebruik om nadelen van vorig gebruik op te vangen, niet tijdens werk, studie of verkeer.
 • Testen. 
  Bespreek de mogelijkheid om cocaïne te laten testen.


Gesprekstips bij verslaafd gebruik

 • Probeer op een open manier over cocaïne te praten. 
  Dat wil zeggen kom niet meteen met allerlei meningen opvattingen en verwijten. Vermijd een ruzieachtige sfeer.
 • Bespreek de gevolgen gebruik.
  Bespreek vooral de gevolgen van cocaïnegebruik en niet zozeer het gebruik van cocaïne zelf. Confronteer hem dus met het feit dat hij gisteravond zo opvliegend was, of op dit moment zo down. Je hoeft het dan helemaal niet over cocaïne te hebben maar alleen over wat jij aan hinder ervaart. Dat zet hem misschien aan het denken.
 • Ga geen problemen oplossen.  
  Ga niet alle problemen oplossen. De gebruiker krijgt dan geen kans om de nadelen van gebruik te ervaren. Als hij geen nadelen ervaart zal de motivatie om te veranderen niet groot zijn.
 • Verlaag de drempel van de hulpverlening. 
  Verlaag de drempel van de hulpverlening. Er is zelfhulp op het internet. Heel veel hulp vindt poliklinisch of ambulant plaats. Je komt op gesprek en gaat weer naar huis. Ze kijken je medisch na. Er worden soms ook medicijnen verstrekt, etc.
 • Vergroot eigenwaarde. 
  Ga de gebruiker niet afkraken maar geef hem juist een positief gevoel over zichzelf. Als hij te negatief over zichzelf denkt, vindt hij het ook niet de moeite waard om te veranderen of hulp te zoeken.
 • Bied Perspectief.
  Geef de gebruiker perspectief. Als de toekomst een zwart gat is, komt de motivatie moeilijk op gang.
 • Heb oor voor problemen maar......
  Heb oor voor alle problemen maar maak ook duidelijk dat er een verband is tussen allerlei problemen en gebruik.
 • Bedenk dat als een gebruiker gaat minderen/stoppen er ook een moment van terugval kan zijn.
  Bereid je hierop voor. Raak niet in paniek. Ga na hoe het kwam en zorg ervoor dat de gebruiker de draad weer zo snel mogelijk oppakt.
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds