Een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis gaat gepaard met vier of meer van de volgende verschijnselen:
  • Hij/zij vermijdt activiteiten die belangrijke intermenselijke contacten met zich meebrengen vanwege vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing
  • Hij/zij heeft onwil om bij mensen betrokken te raken, tenzij er zekerheid bestaat dat men hem/haar aardig vindt
  • Hij/zij toont gereserveerdheid binnen intieme relaties uit vrees vernederd of uitgelachen te worden
  • Hij/zij is gepreoccupeerd met de gedachte in sociale situaties gekritiseerd of afgewezen te worden
  • Hij/zij is in nieuwe intermenselijke situaties geremd vanwege het gevoel tekort te schieten en ziet zichzelf als sociaal onbeholpen en voor anderen onaantrekkelijk of minderwaardig
  • Hij/zij is uitzonderlijk onwillig persoonlijke risico's te nemen of betrokken te raken bij nieuwe activiteiten omdat deze hem of haar in verlegenheid zouden kunnen brengen

Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds